Rorbuas historie
 

Rorbuas historie

 

Anker-brygge-og-rorbu-11Behovet oppstår
Allerede før år 900 forteller sagaen at båter ble utrustet langs kysten for å dra til Lofoten for og delta i vinterens sesongfiske etter torsk.
I tillegg til vanlig hjemmefiske hørte man langs kysten om dette særdeles verdifulle vinterfisket omkring Lofotøyene.
Folk tok til å reise i dager og uker, i sine åpne ro- og seilbåter, for å delta i det rike Lofotfisket gjennom hele vinteren.
Dette skapte behov for innkvarteringstilbud. Hvordan dette ble løst de første århundrene vet vi lite om, men fra sagaen
vet vi at kong Øystein, tidlig på 1100-tallet, bestemte at det skulle bygges rorbuer for tilreisende fiskere i Lofoten.
Dette sier noe om hvor viktig dette fisket allerede den gang var for landets økonomi.

Navnet Rorbu
Hva kommer ordet av? ʺBuʺ betegner et (lite) hus, og har sammenheng med å bo, å leve. Altså et mindre hus til å bo i, men det brukes også i annen sammenheng, f.eks. redskapsbu.
Første del i ordet ʺrorbuʺ, kommer fra ordet å ro. I alle århundrer kom fiskerne i sine robåter, og først i begynnelsen av forrige århundre kom det motor i fiskebåtene.
Man bokstavelig talt rodde fiske. Selv etter tre generasjoner med motorbåter brukes fortsatt i dagligtale uttrykket å «ro fiske» om det å delta i fisket. «Rorbu» er altså huset fiskerne bodde i mens de rodde fiske.

© Kristian Nashoug

Rorbu_Kristian-NashougNytt formål og modernisering
Rundt 1960, da mange hundre rorbuer i Lofoten sto tomme året rundt, og mange ble revet eller blåste ned av vinterstormene,
ble en del av de bedre buene for første gang leid ut til turister som kom til Lofoten.
I løpet av en 20-årsperiode økte antallet turister som ønsket å bo i rorbu, og eierne restaurerte og moderniserte sine buer.
Den gamle hoveddelen kunne ofte beholdes slik den var, mens den delen som ble brukt til oppbevaring av redskap og annet utstyr, har blitt isolert mot kulde og innredet med dusj, toalett og ett eller flere soverom.

Sjøhus
I fiskeværene finner man store bygninger oppført for mottak av fiskernes fangst.
Disse bryggene er oftest bygget i to til fire etasjer, og her er blant annet innredet rom for innkvartering av fiskearbeidere og båtmannskaper. Ettersom mange slike
innkvarteringer har vært brukt av fiskere, blir også disse enkelte ganger omtalt som rorbu.
Innkvarteringstilbudet i sjøhus er ofte i en mer moderne utførelse enn de gamle buene, og mange steder er disse boenhetene mer romslige enn de tradisjonelle rorbuene.
I noen sjøhus er det ellers slik at flere leietakere deler bruk av felles kjøkken og oppholdsrom.